Sample menu:

VVS

Våra inköpsavtal med Sveriges största grossister samt vårt intresse för energibesparande åtgärder när det gäller fastigheter har medverkat till att vi idag kan lösa de flesta uppgifter inom VVS. Vi saluför allt från bergvärmelösningar, luft/vatten-värmepumpar, vedpannor med ackumulatortankar osv. Om det gäller nybyggnad kan vi finna effektiva helhetslösningar med vattenburen golvvärme, bergvärmepump samt frånluftventilation där energin i frånluften tas om hand och laddar berget med energin, samtidigt som ni får bästa luftkvalitet i huset.