Sample menu:

Markarbeten

Kanske behövs det schaktas, fyllas och kompakteras i samband med det nya byggprojektet. Vår välutrustade traktorgrävare kan då säkerligen lösa uppgiften. Med ett batteri av olika skopor och lyftbommar kan man lösa många uppgifter. Som exempel kan nämnas att det maskin-
monterade jordborret gör ett plinthål på under en minut. Lyfta prefabricerade väggelement och takstolar på plats görs enkelt och exakt.

Anläggning av avloppsanläggningar är en annan specialitet där vi i dialog med fastighetsägaren, kommunen och våra leverantörer skapar en fungerande anläggning avsedd för just Era förhållanden.
Våra inköpsavtal med Sveriges största grossister tryggar för att ni oavsett anläggningstyp kommer att få rätt pris på allt material som krävs. Kontakta oss gärna för kostnadsfritt besök där vi kan bedöma förutsättningarna för just Er fastighets förhållanden.


<<<< <<<<<<<<<<<<