Sample menu:

Bygglov, projektering

Ofta kräver en om- till- eller nybyggnad byggnadsnämndens godkännande i form av ett bygglov. Vi kan stå till tjänst när det gäller framtagning av erforderliga handlingar och ansökan om bygglov. En fördel är om vi i tidigt skede kan få ta del av Era idéer och med vår erfarenhet och kunskap finna de effektivaste lösningarna på projektet. Ritningsunderlag tas fram på ett rationellt sätt med CAD, vilket även gör att eventuella ritningsändringar kan göras på ett enkelt sätt. Riktiga ritningar underlättar hela byggprocessen genom att man enkelt tydliggöra design och byggteknik med kunden, samtidigt som dialogen med leverantörer i samband med inköp förenklas.

Då bygglov krävs skall en kontrollansvarig utses. Vi åtar oss ej denna uppgift, då det inte är godkänt att själv kontrollera sina egna arbeten, dock har vi kontakter så att uppgiften och projektet löses enligt alla gällande byggnormer.